ข่าวสารสหกรณ์

สอ.ปม.ร่วมวางพวงมาลา สถาปนากรมอุทยานฯ ครบรอบ 14 ปี

 

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลา

วันสถาปนากรมอุทยานฯ ครบรอบ 14 ปี

          วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำโดยนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ สอ.ปม. และกรรมการท่านอื่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลาสดุดีวีรชนป่าไม้ วันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ครบรอบ 14 ปี