กิจกรรมสมาชิก

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2560

 

                                             

 

         

 

                                         วันเวลา สถานที่การฝึกอบรม

 

    ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเพชรบุรี  อบรมวันที่ 5 สิงหาคม 2560  ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊ก   ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ไม่เกินวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

    ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครสวรรค์ อบรมวันที่ 19  สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิ๊ก  ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ไม่เกินวันที่ 4 สิงหาคม 2560

    ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดชัยภูมิ อบรมวันที่  26  สิงหาคม 2560  ดาวน์โหลดใบสมัคร   คลิ๊ก ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ไม่เกินวันที่ 11 สิงหาคม 2560

    ครั้งที่ 4 ณ  จังหวัดกระบี่ อบรมวันที่ 2  กันยายน 2560 ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิ๊ก ส่งใบสมัครถึงสหกรณ์ไม่เกินวันที่ 25 สิงหาคม 2560