ข่าวน่าสนใจ

โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2559

 

 

สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2559

          สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิกขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการในด้านต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกให้มากที่สุดจากการใช้บริการในทุก ๆ ด้าน ในการสัญจรพบสมาชิก จะมีการรับสมัครสมาชิกใหม่ การรับฝากเงิน การทำบัตรสหกรณ์ ATM (Click Coop Card) รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิกให้เข้มแข็ง และส่งเสริมความรู้ในหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์    

                ครั้งที่ 1  ณ จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน  จำนวนประมาณ 200 คน
                ครั้งที่ 2  ณ จังหวัดนครราชสีมา          จำนวนประมาณ 200 คน
                ครั้งที่ 3  ณ จังหวัดอุดรธานี - หนองคาย
  จำนวนประมาณ 200 คน
                ครั้งที่ 4  ณ จังหวัดสงขลา                  จำนวนประมาณ 200 คน
                ครั้งที่ 5  ณ จังหวัดกาญจนบุรี - ราชบุรี จำนวนประมาณ 200 คน
                                     
                ใครมีคำถาม เกี่ยวกับสหกรณ์ สามารถเตรียมคำถามไว้ สหกรณ์ยินดีที่จะไปบริการและให้คำตอบสำหรับสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน  เสมือนเป็น One Stop Service  แล้วพบกันนะคะ                                          
                                                    
                 สำหรับวันและเวลาสหกรณ์จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง โปรดติดตามได้จากเว็บไซต์ และ ทางเฟสบุ๊คสหกรณ์คะ