ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ.นาวิกโยธิน จก. เยี่ยมชมการบริการทางการเงินผ่านระบบATM ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556

     

                                                            
              สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
                                                                           เยี่ยมชมการให้บริการทางด้านการเงิน
                                                        ผ่านระบบ ATM ของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด

                   น.อ.นพดล ปัญญาโฉม ประธานคณะทำงาน สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด  ได้นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  จำนวน 13 ท่าน   เยี่ยมชมระบบงานด้าน ATM  และเทคโนโลยี และการทำธุรกรรมทางด้านการเงิน ของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด
                   โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด และประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และนายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  นายณรงค์ ทองขจร กรรมการ ทำหน้าที่ให้การต้อนรับ นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด เป็นผู้บรรยายสรุปภาพรวมของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด