ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จก. เยี่ยมชมงาน วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554

  

 สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จก.
 เยี่ยมชมงาน
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554

      นายธนิต ยิ้มแก้ว ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.สร.รฟท. จก. นำคณะกรรมการ จำนวน 20 ท่าน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ด้านการให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก การจัดสวัสดิการแก่สมาชิก การนำเงินไปลงทุนกับสหกรณ์ฯ  และนวัตกรรมใหม่ ๆ กับการพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า
        โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ให้การต้อนรับ และนายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ ทำหน้าที่บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร