ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เยี่ยมชมสหกรณ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2553


ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
เยี่ยมชมสหกรณ์
วันที่ 19 ตุลาคม 2553

นายโชติ ตราชู ปลัดทส. เยี่ยมชมการทำงานของสหกรณ์ โดยมีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์
ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการท่านอื่น ๆ ให้การต้อนรับ
นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร