ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จก. เยี่ยมชมงาน วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
เยี่ยมชมงาน
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554

       นายพูลลาภ อินทรณัฎ รองประธานกรรมการ และ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบโปรแกรมการทำธุรกรรมและงานสินเชื่อ ด้านต่าง ๆ  โดยมี นายสนิท ศรีสุระ รองประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ และนายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554