ข่าวน่าสนใจ

กู้สามัญต้องทำประกันชีวิตไม่น้อยกว่าวงเงินกู้สามัญ ประกันคุ้มครองแล้วจึงอนุมัติเงินกู้