ข่าวน่าสนใจ

สอ.ปม.ร่วมวางพวงมาลาเพื่อสดุดีวีรชนป่าไม้ ในวันครบรอบ 123 ปี กรมป่าไม้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ร่วมวางพวงมาลาเพื่อสดุดีวีรชนป่าไม้
ในโอกาสกรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี

          ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดย นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธานกรรมการ นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลาเพื่อสดุดีวีรชนป่าไม้ รำลึกถึงคุณความดี ตลอดจนความเสียสละของเหล่าวีรชนป่าไม้ที่เสียสละจากการปฎิบัติหน้าที่ราชการ ในโอกาสที่กรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี
 
UploadImage

UploadImage