ข่าวน่าสนใจ

ของขวัญปีใหม่ 2563 “กระเป๋าโคออปดิจิทัล” สวย เท่ ไม่ซ้ำใคร

ของขวัญปีใหม่ 2563
“กระเป๋าโคออปดิจิทัล”
สวย เท่ ไม่ซ้ำใคร

 
          เพื่อเป็นการต้อนรับ Coop Digital 2020  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดทำ “กระเป๋า โคออปดิจิทัล”  กระเป๋าผ้าคุณภาพดีกันน้ำได้ขนาดใหญ่ กว้าง 30 cm. สูง 40 cm. มีหูหิ้วสำหรับถือและสายสะพายหลัง เหมาะสำหรับ ใช้งานได้ทุกโอกาส  รูปทรงที่ทันสมัย ใช้ได้ทั้ง สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
   
          สหกรณ์มอบกระเป๋าให้สมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน!! ที่สมัครเป็นสมาชิก ก่อนหรือภายในวันที่ 28 กันยายน 2562 เพื่อเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณที่เราจะร่วมเดินทางสู่สหกรณ์ยุคใหม่ ในปี 2563 ไปด้วยกัน
 
วิธีการรับกระเป๋าโคออปดิจิทัล
1. รับด้วยตัวเองที่สหกรณ์
เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน รับได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง 27 ธันวาคม 2562 ในเวลา 09.00 - 16.00 น.
 
2. รับเป็นกลุ่มผ่านตัวแทน
โดยลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบสั่งจอง และรับได้ 2 วิธี ดังนี้
1. รับได้ที่สหกรณ์ โดยสมาชิกหรือสมาชิกลงลายมือชื่อในใบจองตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป พร้อมกำหนดวัน-เวลา ที่จะมารับด้วยตนเอง
2. ให้สหกรณ์จัดส่งตามที่อยู่ที่สมาชิกระบุไว้ในใบจอง ให้แก่ตัวแทนหรือผู้แทนสมาชิก โดยมีการลงลายมือชื่อผู้ขอรับในใบจองตั้ง 12 คนขึ้นไป (รวมรายชื่อตัวแทน หรือผู้แทนสมาชิกด้วย ) พร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ โทรศัพท์สำนักงาน เพื่อความสะดวกในการประสานงาน ยื่นใบจองภายในวันที่ 25 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2562
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
 
UploadImage
UploadImage

เอกสาร