ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน

สอ.กระทรวงแรงงาน จำกัด เยี่ยมชมงาน วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

เยี่ยมชมงาน วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562


คุณคุณนพดล พลอยอยู่ดี ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กระทรวงแรงงาน จำกัด นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 ท่าน เยี่ยมชมงานสหกรณ์ เวลา 13.30 น. ในด้านการบริการสหกรณ์ออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารงานทั่วไป โดยมี คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ คุณวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ

UploadImage
คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้เกียรติต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องสโมสรสมาชิก

UploadImage
คุณเกวรินทร์  ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์  ได้บรรยายเรื่องการบริการบัตร ATM Click CO-OP Card

UploadImage
คุณเกวรินทร์  ทิศาเลิศไพศาล หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์  ได้แนะนำเรื่องการบริการของฝ่ายต่างๆ ณ เคาน์เตอร์บริการสมาชิก

UploadImage
คุณวีระชัย  ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคุณสุวารี ใยเผือก เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บรรยายเรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

UploadImage
คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สอ.กระทรวงแรงงาน จำกัด

UploadImage
คุณนพดล พลอยอยู่ดี ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กระทรวงแรงงาน จำกัด ได้ให้เกียรติแนะนำรายนาม คณะศึกษาดูงาน พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงาน

UploadImage
คุณภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการ ได้บรรยายเรื่อง การบริหารงานภาพรวมของ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด

UploadImage
UploadImage
คุณณรงค์ มหรรณพ ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คุณอนุชิต แตงอ่อน ประธานคณะกรรมการเงินกู้ คุณวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ ได้ให้เกียรติตอบคำถามในประเด็นต่าง ๆ

UploadImage
มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน