ข่าวน่าสนใจ

สอ.ปม.ร่วมทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาเพื่อสดุดีวีรชนป่าไม้ ในโอกาสกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ร่วมทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลาเพื่อสดุดีวีรชนป่าไม้
ในโอกาสกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี

          ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดย นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ นายอนุชิต แตงอ่อน ประธานคณะกรรมการเงินกู้ นายณรงค์ ทองขจร กรรมการ นายภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป และร่วมวางพวงมาลา เพื่อสดุดีวีรชนป่าไม้ รำลึกถึงคุณงามความดีตลอดจนความเสียสละของเหล่าวีรชนป่าไม้ ที่เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ครบรอบ 17 ปี
 
UploadImage
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage