ข่าวน่าสนใจ

สมาชิกที่กู้ฉุกเฉินไม่ได้ เปลี่ยนมากู้สามัญ อาจได้มากกว่าเดิม

สมาชิกที่กู้ฉุกเฉินไม่ได้
เปลี่ยนมากู้สามัญอาจได้มากกว่าเดิม
เตรียมพบกับสามัญออนไลน์เร็ว ๆ นี้

 
ตามระเบียบเงินกู้เดิมสมาชิกที่มีอายุใกล้เกษียณอายุราชการ ส่วนใหญ่จะกู้สามัญไม่ได้แล้ว เนื่องจากงวดผ่อนชำระเหลือน้อย แต่ยังสามารถกู้ฉุกเฉินได้อยู่ทุกเดือน  แต่เมื่อระเบียบเงินกู้ใหม่มีผลใช้บังคับพบว่าสมาชิกก็กู้ฉุกเฉินไม่ได้อีก ซึ่งท่านสมาชิกไม่ต้องกังวล เพราะมายื่นกู้สามัญตามระเบียบใหม่ดีกว่ากู้ฉุกเฉินเพราะท่านอาจได้รับเงินกู้สามัญมากกว่าเงินกู้ฉุกเฉินที่เคยกู้ทุกเดือน
 
 
UploadImage
 

***ตรวจสอบสิทธิ์ด่วน..โดยส่งสลิปเงินเดือนมาที่สหกรณ์​***

          ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กำหนดให้สมาชิกมีภาระหนี้ไม่เกิน 70% ต่อรายได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นมา ปรากฏว่ามีสมาชิกบางส่วนที่เดิมไม่สามารถยื่นกู้สามัญได้ จะกู้ได้เฉพาะเงินกู้ฉุกเฉินเท่านั้น โดยกดกู้ฉุกเฉินเป็นประจำทุกเดือน ต่อมาเมื่อสหกรณ์กำหนดระเบียบเงินกู้ใหม่ทำให้สมาชิกที่มีหนี้เกิน 70% ไม่สามารถกู้ฉุกเฉินได้อีก ท่านสมาชิกไม่ต้องกังวลใจ เพราะท่านอาจกลับมายื่นกู้สามัญได้อีกครั้ง ซึ่งโดยปกติจำนวนเงินกู้สามัญที่ได้รับอาจมากกว่าจำนวนเงินกู้ฉุกเฉินที่ท่านเคยกู้เป็นประจำทุกเดือน โดยสหกรณ์มีคำแนะนำให้สมาชิกดำเนินการ ดังนี้

1. ให้สมาชิกส่งสลิปเงินเดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์การกู้ว่าสามารถกู้ได้หรือไม่ หรือมาติดต่อด้วยตนเองที่สหกรณ์
          
2. สหกรณ์ตรวจสอบแล้วอาจมีคำแนะนำให้สมาชิกรวมสัญญาเงินกู้สามัญ ฉุกเฉิน เพื่อให้สมาชิกมีสัญญาเงินกู้สามัญเพียงสัญญาเดียว เนื่องจากการกู้ฉุกเฉินงวดชำระเพียง 12 งวดเดือนต้องผ่อนชำระต่อเดือนสูงกว่าเงินกู้สามัญซึ่งชำระสูงสุดได้ถึง 144 งวดเดือนซึ่งผ่อนต่อเดือนน้อยกว่า เมื่อนำหลักเกณฑ์คุมการหักชำระหนี้ต้องไม่เกิน 70 % ต่อรายได้ อาจทำให้สมาชิกสามารถกู้สามัญหรือกู้ฉุกเฉินได้

3. ถ้ากู้สามัญไม่เต็ม 70% ต่อรายได้ก็ยังกู้ฉุกเฉินได้ตลอดเวลา หากกู้เงินสามัญเต็ม 70% ต่อรายได้แล้ว ก็จะไม่สามารถกู้ฉุกเฉินได้อีกในคราวต่อไป ดังนั้น หากท่านต้องการเก็บวงเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อให้สามารถกู้ฉุกเฉินได้ตลอดเวลา ควรเหลือวงเงินผ่อนชำระไว้บ้าง เช่น กู้สามัญผ่อนชำระเพียง 60 – 65% ของรายได้ ทั้งนี้ ท่านควรบริหารการเงินของท่านอย่างระมัดระวังและให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินและความจำเป็นของท่าน

4. สมาชิกสามารถกดกู้ฉุกเฉินได้อีกครั้งเมื่อได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปี โดยส่งสลิปเงินเดือนใหม่มาที่สหกรณ์เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินเดือนให้ต่อไป 
 
UploadImage
        
          อนึ่ง ขณะนี้สหกรณ์อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งใหญ่ ซึ่งหนึ่งในโครงการพัฒนาด้านการให้บริการเงินกู้ก็คือ “เงินกู้สามัญออนไลน์” สมาชิกสามารถกู้เงินสามัญออนไลน์ผ่าน Application  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด อนุมัติทันทีภายใน 30 วินาที โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ประมาณต้นปี 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามโครงการ “Forest CO-OP Digital 2020” ซึ่งจะมีการเปิดบริการใหม่ ๆ แก่สมาชิกผ่านเพลตฟอร์มในระบบดิจิตอลตลอดทั้งปี 2020 เพื่อการก้าวไปสู่…สหกรณ์ยุคใหม่

          หากท่านต้องการทราบสิทธิ์การกู้ของท่านโดยละเอียดว่า สามารถกู้เพิ่มได้หรือไม่ อย่างไร โปรดส่งสลิปเงินเดือนมายังสหกรณ์ ทางช่องทาง ดังนี้ Fax : 02 5799774  02 5797356 Line : @forestcoop    E-mail : forestcoop@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ : ตู้ ปณ.169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 02 5797070

 
UploadImage