กิจกรรมสมาชิก

สหกรณ์ออกพื้นที่ รับสมัครสมาชิก ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สหกรณ์ออกพื้นที่ รับสมัครสมาชิก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
          เมื่อวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้ออกพื้นที่เปิดรับสมัครสมาชิก ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่หลายท่าน ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบูธของสหกรณ์ โดย คุณจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ คุณอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงฯ คุณอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ คุณอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และคุณประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  ทางสหกรณ์จึงขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เห็นความสำคัญ และประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ พร้อมกันนี้บูธของสหกรณ์ยังได้รับความสนใจ จากข้าราชการและพนักงานในกระทรวงฯ เป็นจำนวนมาก
 
UploadImage
คุณจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ

UploadImage
คุณอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงฯ

UploadImage
คุณอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ

UploadImage
คุณอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้

UploadImage
คุณประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

UploadImage
การรับสมัครสมาชิก