ข่าวน่าสนใจ

บริการบัตร “สหกรณ์ ATM กรุงไทย” สะดวก ปลอดภัย โอน ฝาก ถอนในบัตรเดียว

บริการบัตร “สหกรณ์ ATM กรุงไทย”
สะดวก ปลอดภัย โอน ฝาก ถอนในบัตรเดียว
ผูกบัญชีสหกรณ์กับบัญชีกรุงไทย

สหกรณ์ขอเชิญชวนให้สมาชิกที่ยังไม่ได้ผูกบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ ให้ดำเนินการส่งคำขอมายังสหกรณ์ ซึ่งการผูกบัตรกรุงไทยกับบัญชีสหกรณ์ จะเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้กับสมาชิก โดยสามารถใช้บัตรใบเดียวในการ โอนเงิน ถอนเงิน และฝากเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย และเพื่อให้สมาชิกสามารถใช้บริการบัตร ATM ได้อย่างต่อเนื่อง
 
UploadImage
 
          ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศยกเลิกการใช้บัตร ATM แบบแถบแม่เหล็ก ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 และปรับเปลี่ยนให้เป็นบัตร ATM แบบชิปการ์ด เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรและการโจรกรรมข้อมูลผ่านเครื่อง ATM สหกรณ์จึงขอเชิญชวนให้สมาชิกที่ยังไม่ได้ทำการผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์กับบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย ให้ส่งคำขอใช้บริการบัตร “สหกรณ์ ATM กรุงไทย” มายังสหกรณ์ เพื่อจะได้สามารถใช้บริการบัตร ATM ได้อย่างต่อเนื่อง

          สำหรับสมาชิกที่มีบัญชีและบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยอยู่แล้ว สามารถส่งคำใช้บริการบัตร “สหกรณ์ ATM กรุงไทย” เพื่อผูกบัตรกับบัญชีสหกรณ์ กรณีสมาชิกที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยและไม่มีบัตร ATM แล้วสนใจที่จะใช้บริการดังกล่าว ให้ท่านติดต่อธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา เพื่อเปิดบัญชีและทำบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย พร้อมส่งคำขอใช้บริการบัตร “สหกรณ์ ATM กรุงไทย” มายังสหกรณ์ (อ่านรายละเอียดและขั้นตอนการใช้บัตรกรุงไทย คลิ๊ก)
           
          บัตร ATM กรุงไทย เปลี่ยนเป็นชิปการ์ดได้ฟรี ภายใน 31 ธันวาคม 2562 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงนำบัตรประชาชน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย และบัตร ATM กรุงไทยใบเดิม ดำเนินการที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
 
UploadImage
 
          ทั้งนี้ บัตร ATM Click CO-OP Card ของสหกรณ์ยังคงใช้ได้ตามปกติ สมาชิกที่มีบัตร ATM Click CO-OP Card ของสหกรณ์อยู่แล้วนั้น ยังคงสามารถใช้ได้กับตู้ ATM ของสหกรณ์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน ได้ตามปกติ
 
 
UploadImage