ข่าวน่าสนใจ

11 ธ.ค. 62 เริ่มรับ “กระเป๋าโคออปดิจิทัล” ได้แล้วที่สหกรณ์

11 ธันวาคม 2562 นี้
เริ่มรับ “กระเป๋าโคออปดิจิทัล”
ได้แล้วที่สหกรณ์

สหกรณ์มอบกระเป๋าให้สมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน!! ที่สมัครเป็นสมาชิก ก่อนหรือภายในวันที่ 28 กันยายน 2562 เพื่อเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณที่เราจะร่วมเดินทางสู่สหกรณ์ยุคใหม่ ในปี 2563 ไปด้วยกัน สำหรับท่านที่มารับด้วยตนเองที่สหกรณ์ เริ่มรับ "กระเป๋าโคออปดิจิทัล" ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง 27 ธันวาคม 2562 ในเวลา 09.00 - 16.00 น.

UploadImage

ขยายเวลา การส่งใบจอง "กระเป๋าโคออปดิจิทัล" 
ท่านที่ยังไม่ได้ส่งใบจอง "กระเป๋าโคออปดิจิทัล" มายังสหกรณ์ สามารถส่งได้ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบสั่งจอง และรับได้ 2 วิธี ดังนี้

1. มารับของที่สหกรณ์ โดยสมาชิกหรือสมาชิกสมทบลงลายมือชื่อในใบจองตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป พร้อมกำหนดวัน-เวลา ที่จะมารับด้วยตนเอง
2. ให้สหกรณ์จัดส่งตามที่อยู่ที่สมาชิกระบุไว้ในใบจอง ให้แก่ตัวแทนหรือผู้แทนสมาชิก โดยมีการลงลายมือชื่อผู้ขอรับในใบจอง พร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ โทรศัพท์สำนักงาน เพื่อความสะดวกในการประสานงาน
UploadImage

เอกสาร