ข่าวน่าสนใจ

การรับกระเป๋าเป้ โคออป ดิจิทัล ด้วยตนเองที่สหกรณ์

การรับ "กระเป๋าเป้ โคออป ดิจิทัล"
ด้วยตนเองที่สหกรณ์
วันที่ 11 - 27 ธันวาคม 2562

 
UploadImage

จากที่สหกรณ์ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับของขวัญปีใหม่ "กระเป๋าเป้ โคออป ดิจิทัล" สำหรับท่านที่จะมารับด้วยตนเอง หรือท่านที่ได้ส่งใบจองกระเป๋าและแจ้งความประสงค์จะมารับเองที่สหกรณ์ ให้สามารถมารับได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา สหกรณ์จึงได้นำภาพบรรยากาศกิจกรรมดี ๆ ส่งท้ายปีมาฝาก และสำหรับท่านสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ยังไม่ได้ติดต่อรับกระเป๋า สามารถมารับเองที่สหกรณ์ได้ โดยแสดงบัตรประชาชนจนถึงวันที่ 27 ธันวาคมนี้
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage