ข่าวน่าสนใจ

4 ข่าวเด่นสหกรณ์ ในรอบปี 2562

4 ข่าวเด่นสหกรณ์ ในรอบปี 2562

ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบต่างๆ รวมถึงการพัฒนาการให้บริการเงินกู้ การรับเงินฝาก เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งและรวมถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก จึงสรุปออกมาได้ 4 ข่าวสำคัญ ดังนี้
 
UploadImage

1. การปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
เพื่อเพิ่มความมั่นคงกับสมาชิกและสหกรณ์ ได้กำหนดการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ ให้กู้ได้ไม่เกินเงินฝากและหุ้นของตนเอง
อ่านต่อ>>> คลิ๊ก
 
2. เอาใจนักออม!! ประกาศระเบียบเงินฝากใหม่
ออมทรัพย์พิเศษเปิดได้ 3 บัญชี
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
และสามารถถอนได้เดือนละ 2 ครั้ง

อ่านต่อ>>> 
คลิ๊ก
 
3. ระเบียบเงินกู้ใหม่ ไม่ให้มีภาระหนี้เกิน 70% ต่อรายได้
เริ่มใช้ 2 ก.ย. 2562 อายุไม่เกิน 50 ปีมีสิทธิ์กู้เพิ่ม
เกินกว่านี้อาจกู้เพิ่มได้น้อยหรือไม่ได้
ระวัง!!! กู้เต็ม 70% แล้ว ฉ.ไม่ได้
อ่านต่อ>>> 
คลิ๊ก
 
4. เปิดให้บริการแล้ว เงินกู้สามัญดิจิทัล สำหรับสมาชิก
เปิดให้กู้ผ่านเคาน์เตอร์ หรือส่งคำขอกู้ทางไปรษณีย์ เป็นการชั่วคราวจนกว่า Mobile Application จะแล้วเสร็จ
อ่านต่อ>>> 
คลิ๊ก
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล