ข่าวสารสหกรณ์

บรรยากาศการร่วมฟังบรรยาย ปลูกฝังธรรมะ โดยพระภิกขุ พงศ์สวัสดิ์ ทีปธมฺโม พฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. 58

 

 

                   ภาพบรรยากาศ การบรรยายธรรม  โดยพระภิกขุ พงศ์สวัสดิ์ ทีปธมฺโม
      วันพฤหัสบดีที่  11 มิถุนายน  2558

             

           การฟังธรรมเปรียบเสมือนการสร้างถ้ำให้แก่จิตใจ  ถ้าท่านสร้างถ้ำไว้ในจิตใจอยู่ด้วยความสงบ ฟังไปก็เกิดความรู้ ความดี มีพลังและปัญญา
         สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้กราบอาราธนาพระคุณเจ้า พระภิกขุ พงศ์สวัสดิ์ ทีปธมฺโม บรรยายและปลูกฝังธรรมะ และสร้างจิตสำนึกที่ดีงาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด