ข่าวสารสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง จ.นครสวรรค์ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2554


                                         สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
                                       ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครสวรรค์
                                                      
           วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2554 
                                                              
          เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของคนไทยในช่วงนี้คงหนีไม่พ้นข่าวน้ำท่วมใหญ่ที่สร้างความเสียหายทั้งร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินของผู้ประสบภัย เราจึงเห็นธารน้ำใจของคนไทยไหลหลั่งให้ความช่วยเหลือ 

     สอ.ปม. โดย นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และนายณรงค์ ทองขจร กรรมการ ได้เป็นตัวแทนของสอ.ปม.เดินทางไปมอบทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จ.นครสวรรค์ ให้แก่พี่น้องสมาชิกสอ.ปม.ที่ได้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก ทางสอ.ปม. จึงไม่รอช้าที่จะไปเยี่ยมเยือนเพื่อนสมาชิกและมอบทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกที่ทำเรื่องขอทุนดังกล่าว และนายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จ.นครสวรรค์ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

              
                     

                     

                     

                     

                     

                      

                      

                      

                      

                      

                     

                      

                     

                     

                     

                     

                     

                    

                     

                    

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     
                                      
        สอ.ปม.
ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้แก่สมาชิกที่ประสบอุทกภัยและพี่น้องคนไทย เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน เรื่องของภัยธรรมชาติ เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่เรื่องของน้ำใจ ทุกคนสามารถช่วยเหลือกันได้เสมอ