ข่าวสารสหกรณ์

สอ.กรมป่าไม้ ครบรอบ 29 ปี 28 กันยายน 2550


สอ.กรมป่าไม้
ครบรอบ 29 ปี
28 กันยายน 2550

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
จัดงานครบรอบ 29 ปี ในวันที่ 28 กันยายน 2550
โดยช่วงเช้าจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงอาหารพระภิกษุ จำนวน 9 รูป
และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักเรียน นักศึกษา
ที่มีผลการเรียนดี โดยมีที่ตั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียนอยู่บริเวณใกล้เคียงกรมป่าไม้
ช่วงสายมีการจัดงานจากต้นกล้า สู่ป่าใหญ่เพื่อสมาชิกทุกท่าน
ภายในงานมีการจับรางวัลต่าง ๆ มากมายและได้เชิญนักพูดชื่อดัง
อ.จตุพล ชมภูนิช มาพูดเรื่อง "จากต้นกล้า สู่ป่าใหญ่"