ข่าวสารสหกรณ์

ค่ายครอบครัวสหกรณ์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 20-22 ตุลาคม 2550


ค่ายครอบครัวสหกรณ์
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
20-22 ตุลาคม 2550

ปิดเทอมนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเสริมให้ครอบครัวสมาชิกใช้วันหยุดในช่วงปิดเทอมอย่างมีประโยชน์
โดยการจัดค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 3
ในวันที่ 20-22 ตุลาคม 2550 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
โดยการจัดค่ายครั้งนี้ มีครอบครัวสมาชิกสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจำนวนมาก ภายในค่ายสมาชิกและครอบครัวร่วมกันทำกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน โดยมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า
และยังมีการมอบโล่รางวัลให้กับครอบครัวที่ ชนะเลิศการในการออกค่ายครั้งนี้ด้วย