ข่าวสารสหกรณ์

สอ.บ.วิทยุการบิน ศึกษาดูงาน 24 พฤศจิกายน 2551


สอ.บ.วิทยุการบิน
ศึกษาดูงาน
24 พฤศจิกายน 2551

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารการจัดการ
การให้บริการสมาชิก สหกรณ์ ATM การจัดสวัสดิการ
และการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551
โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ