ข่าวสารสหกรณ์

ลงนามสัญญา ATM กับ ธ.ไทยพาณิชย์ 9 ธันวาคม 2551


ลงนามสัญญา ATM
กับ ธ.ไทยพาณิชย์
9 ธันวาคม 2551

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
ร่วมกันลงนามสัญญาใช้บริการบัตร ATM ต่ออีก 1 ปี
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
โดยมีกรรมการดำเนินการเป็นสักขีพยาน