ข่าวสารสหกรณ์

สอ.ปม. จัดนิทรรศการ วันคุ้มครองสัตว์ป่า 26 - 29 ธันวาคม 2551


สอ.ปม. จัดนิทรรศการ
วันคุ้มครองสัตว์ป่า
26 - 29 ธันวาคม 2551

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ร่วมจัดนิทรรศการวันคุ้มครองสัตว์ป่า
เมื่อวันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2551
โดยมีกรรมการและเจ้าหน้าที่ช่วยกันให้ความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า
บรรยากาศภายในงานเนืองแน่นไปด้วยผู้รักสัตว์
ประชาชน และเยาชนยังได้ร่วมสนุกเล่นเกม
เพื่อลุ้นรับของที่ระลึก