ข่าวสารสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มอบคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานต่างๆ ประจำปี 2560

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  

มอบคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานต่างๆ ประจำปี 2560
 

                  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้รับหนังสือจากหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ที่ครบอายุการใช้งาน แต่ยังสามารถใช้งานได้ ให้กับหน่วยงานที่สมาชิกปฏิบัติงานอยู่ โดยสหกรณ์ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง ดังนี้
 

UploadImage

ศูนย์ประสานงาน จังหวัดชลบุรี  (วันที่ 25 มี.ค.60)

                                   

UploadImage
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี  (วันที่ 29 มี.ค.60)


UploadImage
สถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช (วันที่ 28 เม.ย.60)

UploadImage
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ (วันที่ 1 พ.ค. 60)

UploadImage
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช (วันที่ 8 พ.ค. 60)