ข่าวสารสหกรณ์

สอ.ปม.ขอแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของท่านปลัด ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช และคณะ วันที่ 17 สิงหาคม 2553


สอ.ปม.ขอแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของท่านปลัด
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช และคณะ
วันที่ 17 สิงหาคม 2553

จากข่าวการจากไปของท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช) และคณะ ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเฮลิคอปเตอร์ตก ท้องที่อ.นาหมื่น
จ.น่าน เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553 ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ บำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน
กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ 19-25 ส.ค. 53 ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กทม. สอ.ปม. ได้ให้ความช่วยเหลือ สมาชิกเนื่องมาจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครอบครัวนายโกวิท ปัญญาตรง สมาชิก สอ.ปม. จำนวนเงิน 20,000 บาท
และช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเนื่องมาจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมอบทุนสาธารณประโยชน์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย รายละ 10,000 บาท
ทั้งนี้ นายโกวิท ปัญญาตรง สมาชิกสอ.ปม. ได้ทำประกันชีวิตกับบ.เมืองไทยประกันชีวิต จก.
ตามโครงการประกันชีวิตของสอ.ปม. โดยคุณสิทธิบัญญ์ บุญสาย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
บ.เมืองไทยประกันชีวิต จก. ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้มอบสินไหมมรณกรรม
ให้กับครอบครัวปัญญาตรง จำนวนเงิน 450,000 บาท