ข่าวสารสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ครบรอบ 31 ปี วันที่ 28 กันยายน 2553


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ครบรอบ 31 ปี
วันที่ 28 กันยายน 2553

สหกรณ์จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,300,800 บ. (หนึ่งล้านสามแสนแปดร้อยบาทถ้วน)
เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับสมาชิก โดยโอนเข้าบัญชีธ.ไทยพาณิชย์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ จำนวนที่จ่ายให้กับสมาชิก 13,008 คน
ช่วงเช้าทำบุญเลี้ยงพระ และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่
สถาบันการศึกษาบริเวณ ชุมชนรอบข้าง ได้แก่ โรงเรียนสารวิทยา จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 2,000 บ.
โรงเรียนบางบัว 8 ทุน ๆ ละ 2,000 บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บ. พร้อมจับรางวัลเฟ้นหาผู้โชคดีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง