ข่าวสารสหกรณ์

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลา วันครบรอบก่อตั้งกรมอุทยาน 2 ตุลาคม 2551


สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลา
วันครบรอบก่อตั้งกรมอุทยาน
2 ตุลาคม 2551

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันครบรอบก่อนตั้งกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ณ อนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551
โดยมีนายพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี