ข่าวสารสหกรณ์

สอ.ปม.ร่วมวางพวงมาลา สดุดีวีรชนป่าไม้ 2 ตุลาคม 2552


สอ.ปม.ร่วมวางพวงมาลา
สดุดีวีรชนป่าไม้
2 ตุลาคม 2552

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ร่วมพิธี
ในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พีช ครบรอบ7 ปี
และวางพวงมาลา สดุดีวีรชนป่าไม้ โดย น้อมรำลึกถึงคุณความดี ตลอดจนความเสียสละ
ของเหล่าวีรชนป่าไม้ ณ ปัจจุบัน มีวีรชนที่ประกอบคุณความดี และที่เสียชีวิต
จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้รับจารึกนามไว้ ณ อนุสาวรีย์ แห่งนี้ จำนวน 69 ท่าน