กิจกรรมสมาชิก

ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่บ้านวังขะโดะ กิจกรรม 4 กลุ่มสมาชิก วันที่ 14 พ.ย.52


ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่บ้านวังขะโดะ
กิจกรรม 4 กลุ่มสมาชิก
วันที่ 14 พ.ย. 2552

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ส่งเสริมให้สมาชิกรวมกลุ่มกันเพื่อจัดกิจกรรมในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ
รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552 ได้มีการเดินทางไปร่วมกันจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก 4 กลุ่มได้แก่ สำนักผู้บริหารกรมป่าไม้ , สำนักอุทยานแห่งชาติ ,สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ,สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ได้ร่วมกัน แต้มรอยยิ้มให้น้องผู้ด้อยโอกาส ที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านวังขะโดะ และโรงเรียนไทรโยคใหญ่ จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมครั้งนี้ทำเอาเปื้อนยิ้มกันถ้วนหน้ากับภารกิจโครงการเพิ่มพูนความรู้มุ่งสู่ความเอื้ออาทรต่อสังคม ทั้ง4 กลุ่มนี้ ได้ร่วมกันระดมแรงกายแรงใจ มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา พร้อมของใช้ที่มีประโยชน์ต่อเด็ก ๆ และมีการมอบทุนการศึกษา
ทันทีที่ถึงจุดหมายบ้านวังขะโดะ ซึ่งเป็นกลุ่มบ้านของหมู่บ้านบ้องตี้บน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับชายแดนไทย – พม่า มีทั้งเชื้อชาติพม่า กระเหรี่ยง และยังขาดโอกาสทางการศึกษา สถานที่แห่งนี้ยังขาดความเจริญ การคมนาคมไม่สะดวก เนื่องจากถนนยังเป็นดินลูกรัง สาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา ยังเข้าไม่ถึง
บรรดาสมาชิกต่างก็ช่วยกันเตรียมสิ่งของที่รวบรวมมา เพื่อส่งมอบให้กับน้องๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
โดยมี คุณธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการเงินกู้ สอ.ปม.และคุณเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นตัวแทนในการมอบสิ่งของดังกล่าว บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับ เด็ก ๆ ส่งรอยยิ้มให้กับพวกเรา เหมือนเป็นการขอบคุณที่มาสร้างรอยยิ้มให้พวกเขา