ออมทรัพย์พิเศษ
 1,426
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

หลักเกณฑ์
1. สมาชิก 1 คน สามารถเปิดได้ 3 บัญชี 
2. ดอกเบี้ยเงินฝาก 3% ต่อปี
3. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
4. ฝากโดยหักจากเงินเดือนได้
5. ถอนได้เดือนละ 2 ครั้ง ถอนเกิน 2 ครั้งคิดค่าธรรมเนียม 1% ของยอดถอน ขั้นต่ำ 300 บาท
6. จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 มี.ค. 30 มิ.ย. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. เงินฝาก ล้านบาทขึ้นไป จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
 
UploadImage

คลิ๊ก>> เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชี